Template:Path text SVG/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Kích thước của ảnh SVG quá lớn vì phần lớn hoặc tất cả chữ viết trong tập tin này đã bị chuyển thành đường vẽ thay vì các yếu tố <text> thông thường. Trừ khi việc để nguyên dạng chữ viết sẽ khiến cho văn bản trong tập tin không thể đọc được do các hạn chế kỹ thuật, chúng tôi cực kỳ khuyến khích chuyển từ đường vẽ sang văn bản. Việc đó sẽ giúp việc biên dịch hình ảnh sang các ngôn ngữ khác dễ dàng hơn và có thể giảm đáng kể kích thước của tập tin. Những tập tin SVG có chứa văn bản dạng đường vẽ được tập hợp tại Thể loại:SVG có văn bản là đường vẽ. Để biết thêm thông tin, xem SVG: Phông chữGiúp hình ảnh sẵn sàng để tải lên: Chữ.
Templates: Path text SVG/I18n

italiano  Deutsch  magyar  English  svenska  Tiếng Việt  беларуская (тарашкевіца)‎  македонски  русский  ไทย  日本語  中文(中国大陆)‎  中文  中文(台灣)‎  中文(新加坡)‎  中文(简体)‎  中文(繁體)‎  中文(香港)‎  မြန်မာဘာသာ  +/−